İstanbul Arkeoloji Müzesi

Encümen Arşivi ROL 1-833