İstanbul Arkeoloji Müzesi

Beşiktaş Metro

Beşiktaş Metro Kazısı

İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün ilgi yazısında

“ İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Kurulumuzun 15.09.2004 gün 59 sayılı 08.03.2005 gün 423 sayılı kararları ile Köy içi Kentsel Sit Alanı olarak tespit ve ilan edilen alanda ... yapılacak çalışmaların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi” ifadesi gereği
1850 m2 lik
metro istasyonu olarak kullanılacak alanın yaklaşık 1050 m2 likkısmında kazı çalışmalarına 26.09.2016 tarihinde başlanılmıştır.
Eğimli bir yapıya sahip olan
alanın en üst kotu kuzeyde +7.12 m. güneyde ise +6.09 m. dir
Alanın doğu kısmına denk gelen bölümünde +4.80 m. üst kotunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu mevcut uzunluğu 40 m. genişliği 20 m. olan 1910 yılında yapılmış ve 1958 yılında yıkılmış  Beşiktaş tramvay deposuna ait betonarme kalıntılar görülmüş belgeleme çalışmalarının ardından kaldırılarak kazı çalışmaları sürdürülmüştür.
Devam eden çalışmalarda Osmanlı, Bizans, Roma, Hellenistik ve Klasik döneme ait çanak çömlek parçaları ile küçük buluntuların tespit edildiği toprak tabakalarının ardından
kazı alanının kuzeyinde +2.44m.  güneyde ise +1.15m.üst kotunda olmak üzere dairesel plan veren taş dizileri açığa çıkartılmış, ilerleyen çalışmalar neticesinde bu yapıların kurgan tipi mezarlar olduğu tespit edilmiştir.
Yan yana sıralı bir şekilde yapıldıkları görülen dairesel planlı taş dizilerinin iç kısımlarında ve çevrelerinde kremasyon mezarlar açığa çıkartılmıştır. Şu an için en büyüğü 7m. çapında, en küçüğü ise 1m. çapında olduğu görülen toplam 27 adet dairesel planlı kurgan tipi mezar bulunmuştur. 3 adet kremasyon mezara ait çukur içinde dikine yerleştirilmiş taşlar olduğu görülmüştür.  Bahse konu mezarlar içerisinde yanmadan dolayı beyazlaşmış kemik ve karbon kalıntılarla birlikte üzerleri bezemeli ve bir kısmı gaga ağızlı olan pişmiş toprak kaplar ile taş boncuk/ağırşak mezar hediyeleri bulunmuştur. Kremasyon mezarların bir kısmının urne tipinde  olduğu görülmektedir. Mezar hediyeleri incelendiğinde İlk Tunç Çağına ait oldukları anlaşılmaktadır. Kremasyon mezarların dışında Erken Demir Çağına ait olabilecekleri düşünülen 1 tanesi çoklu gömüt olan toplam 4 adet basit toprak mezar ortaya çıkartılmıştır.

Alanda ortaya çıkartılmış ve kazı işlemleri bitirilmiş 22 adeti dairesel planlı mekanların dışında, 12 adeti dairesel planlı mekanların içinde olmak üzere 29 Kremasyon, 5 inhumasyon toplam 34 adet mezar belgeleme çalışmalarının ardından kaldırılmıştır.