İstanbul Arkeoloji Müzesi

Yenikapı - Bizans

YENİKAPI – BİZANS DÖNEMİ
Yenikapı kazılarının, Neolitik Dönem dışında, diğer en önemli buluntuları Bizans Dönemi’ne ait batık gemi kalıntıları olmuştur. Roma İmparatorluğu'nun büyüyen yeni başkentinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Marmara Denizi kıyısına I. Theodosius (379-395) tarafından Lykos (Bayrampaşa) Deresi'nin ağzına yaptırılan Theodosius Limanı, Konstantinapolis’in en büyük ve önemli ticari limanı olmuştur. Theodosius Limanı’nda yürütülen kazılar neticesinde 37 batık gemi kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. MS 5 ile 11. yüzyıllar arasında limanın aktif biçimde kullanıldığını gösteren bu gemiler, kentin antik dönem ticaret ve askeri hareketliliğini gözler önüne sermiştir. Kazılar sırasında gemiler dışında Bizans Dönemi’ne ait çok sayıda müzelik değerde amphora, koku şişeleri, günlük kullanıma ait kaplar gibi pişmiş toprak eser yanında deri sandaletler, ahşaptan taraklar, oyun taşları gibi dönem yaşantısına ışık tutan pek çok eser gün yüzüne çıkarılmıştır.

yenikapı bizans.jpg