İstanbul Arkeoloji Müzesi

Üsküdar Marmaray

ÜSKÜDAR MARMARAY KAZILARI
Marmaray Projesi’nin Üsküdar istasyonu inşasına yönelik kazılar 2003-2012 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Üsküdar Meydanı’nda yürütülen kazılar sırasında açığa çıkan en erken buluntular Arkaik ve Klasik Dönemlere (MÖ 6-5. yy) aittir. Yerleşimin isminin Khrysopolis olduğu bu dönemlere ait çok sayıda boyalı seramik ile İon üslubunda bir kouros ile stel parçası buluntular arasındadır. Kazılar sırasında Hellenistik ve Roma Dönemleri’ne ait buluntular da ele geçmiştir. MÖ 4. yüzyıla tarihlenen siyah firnisli kantharoslar ile Batı Yamacı stilindeki seramikler Hellenistik Dönem’de bölgenin kullanıldığını ortaya koyar. Roma Dönemi’ne işaret eden iki önemli buluntu vardır. Bunlardan birisi mermer mezar stelidir. Diğeri ise yazıtlı Kybele heykelciğidir. Kucağında aslan tutan Kybele’nin tasvirinin altındaki yazıtta Quintos Lollios Katus isimli olasılıkla bir balıkçı gemisinin kaptanının, balık ağlarını koruması adına heykelciği Kybele’ye adadığı yazılmıştır. Üsküdar kazılarının Bizans Dönemi’ne ait tabakalarındaki en dikkat çekici buluntusu, Mihrimah Sultan Cami-Küçük Hamamı önünde tespit edilen, anıtsal boyutlarda apsidal bir yapı olmuştur. Yapının Hagia Marina Manastırı’nın bir parçası olduğu tahmin edilmektedir ve 12-13. yüzyıllara tarihlenmiştir. Apsidal yapının altında, yapıdan önceki döneme ait olduğu anlaşılan 80 bireyin tespit edildiği bir gömü alanı açığa çıkarılmıştır.

üsküdar maramaray.jpg