İstanbul Arkeoloji Müzesi

Dragos

DRAGOS KAZISI
Kartal İlçesinde yer alan Dragos Mevkiinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda Bizans Dönemi’ne ait önemli mimari kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Bunlar arasında yer alan ve 6. yüzyılda inşa edilen hamam kalıntısının 13. yüzyıla kadar çeşitli değişiklikler geçirerek kullanıldığı anlaşılmaktadır. Taban ve duvarlardan ısıtma biçimi olan hypokaust sistemine sahip yapı, antik çağın klasik hamam planlama sistemine göre tesis edilmiştir. Buna göre yapıya apodyterium olarak isimlendirilen soyunma odasıyla girilir. Buradan soğuk bölüm olan frigidariuma geçilir. Ardından sırasıyla ılık oda olarak nitelenebilecek tepidarium ve sıcaklık bölümü olarak değerlendirilebilecek caldariuma ulaşılır. Hamam dışında alanda ortaya çıkarılan bir diğer mimari yapı bazilikal planlı bir kilisedir. Üç nefli plana sahip yapıda yürütülen kazılarda elde edilen bulgular, taban ve duvarlarının mermer kaplamalara sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu kaplama levhalarından bazılarında görülen boya bezemeler günümüze oldukça iyi durumda ulaşmıştır.

dragos.jpg