İstanbul Arkeoloji Müzesi

Aydos Kalesi

AYDOS KALESİ
Sultanbeyli Belediyesi sınırları içinde yer alan Aydos Kalesi'nde İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından kazılar yürütülmektedir. Kale adını, üzerine konumlandığı Aydos Dağı olarak anılan tepeden almaktadır. Aydos adının, Yunanca kartal anlamı taşıyan “aetos” tan dönüştüğü düşünülmektedir. Dış duvarlarından itibaren 26.000 m²’lik bir alanı kaplayan Kale, 325 m yüksekliğinde bir tepede yer alır ve diğer kaleler gibi bulunduğu bölgeye hâkim bir konumdadır. Plan itibariyle, topografyaya uygun bir biçimde kuzeydoğu-güneybatı konumunda yerleştirilmiş olup oval bir forma sahiptir. Kalenin savunmasını güçlendirmek için kademeli bir şekilde yerleştirilmiş iç ve dış sur olmak üzere ikili sur sistemine sahiptir.
11. yüzyılda askeri ve siyasi açıdan zayıflayan Bizans Devleti'nin, tüm Anadolu'da Türklere karşı bir savunma ağı oluşturulduğu bilinmektedir. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu'nun, Anadolu'daki başlıca imar faaliyetini kaleler oluşturmaktadır. Aydos Kalesi'nin ilk imar faaliyetlerinin de kazı sırasında ele geçen 11-12. yüzyıla ait küçük buluntulardan yola çıkılarak bu dönemde gerçekleştiği düşünülmektedir. Başkale olarak adlandırılan burcun dış kaplama sisteminden yola çıkılarak 13-14. yüzyıllarda eklendiği, dolayısı ile 13-14. yüzyıllarda Kale'de yeni bir imar faaliyeti olduğu söylenebilir.


aydos.jpg