İstanbul Arkeoloji Müzesi

Damatrys Sarayı

DAMATRYS SARAYI
Sancaktepe İlçesi’nde yer alan ve antik kayıtlarda Damatrys Sarayı olduğu ifade edilen Bizans Dönemi’ne ait av ve dinlenme sarayında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü başkanlığında 2013-2015 yılları arasında kazılar yürütülmüştür. Sarayın kurulmuş olduğu bölge, Bizans ordusunun Anadolu seferlerinde kente giriş ve çıkış öncesi konaklama alanı olarak kullanılmıştır. II. Tiberius (578-582) ve Maurikios (582-602) dönemlerinde inşa edilen saray, 13. yüzyıl sonlarına kadar kullanılmıştır. Günümüze oldukça iyi durumda ulaşmış olan sarayın içerisinde işlikler, tuvalet, banyo (?), haç şeklinde inşa edilmiş sarnıç gibi birimlerin yer aldığı kazılar sonucu anlaşılmıştır. Kazının en ilginç buluntusu bronzdan yapılmış aslan başı biçimli musluktur. Sarnıçla bitişik inşa edilmiş bölümde, sarnıçtan gelen suyun akışını sağlayan musluk in situ (yerinde) olarak tespit edilmiştir. Damatrys Sarayı’nın Osmanlı Dönemi’nde işlik olarak kullanılmıştır. Bu dönem kullanımını gösteren 4 adedi Avusturya, 31 adedi Osmanlı Dönemi’ne ait sikke kabı ile birlikte bulunmuştur.

damatrys.jpg